Ziua Jandarmeriei Române este marcată, în fiecare an, la 3 aprilie

Ziua Jandarmeriei Române este marcată, în fiecare an, la 3 aprilie

La 3 aprilie 1850, Grigore Alexandru Ghica – domnul Moldovei (1849-1853) a aprobat hotărârea Divanului Obștesc, semnând actul de înființare a jandarmeriei: `Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”
În cele peste două decenii de existență, transformări și evoluție de la apariția sa ca armă, Jandarmeria Română a constituit principala instituție destinată gestionării ordinii publice, în slujba și mereu aproape de cetățean. În documentul domnesc privind „slujba Jandarmeriei” în principatul Moldovei, se stipula faptul că, Jandarmeria este o putere înființată pentru „a priveghea siguranța publică, ținerea bunei orânduieli şi aducerea la împlinire a legilor” și faptul că, „ Jandarmeria este datoare să dea sprijin persoanelor care ar cere ajutorul sau sunt într-un moment de primejdie.”


Pornind de la conceptul de forță de poliție cu statut militar, Armei i se subliniază identitatea de instituție specializată cu dublu rol în gestionarea problematicii ordinii și siguranței publice, apărării și securității naționale.
Situația geostrategică a României în anii ’90, contextul politico-militar continental şi regional, democrația, noua abordare a coexistenței problematicii sociale cu aplicarea legii au impus măsuri organizatorice, structurale și de pregătire a forțelor de ordine pentru a fi capabile să contracareze acțiunile ostile îndreptate împotriva ordinii și siguranței publice, a instituțiilor statului şi să se angajeze cu tot potențialul în efortul general de apărare.
Ca principal aspect cuprins în Tratatul de la Nisa, dezvoltarea capacității militare a Uniunii Europene, prin crearea unor structuri militare permanente și prin încorporarea în cadrul Uniunii, a atribuțiilor de management al crizei, solicita pe deplin justificat prezența României printre statele furnizoare de forțe cu statut militar pregătite să îndeplinească misiuni în domeniul ordinii publice, flexibile, bine articulate și interoperabile, compatibile acțional cu celelalte structuri similare din Uniunea Europeană, respectiv Jandarmeria Română.
Instrument al politicii statale de ordine publică și parte a forțelor armate, Jandarmeria Română, la solicitarea ONU, din anul 2002, a participat la acțiunile internaționale de menținere a păcii în provincia Kosovo, fiind apreciată de reprezentanții comunității locale și ai instituțiilor internaționale.


Prima structură specializată a Jandarmeriei Române, care a participat la îndeplinirea de misiuni în afara teritoriului național, a fost creată în 2001 și dislocată în martie 2002, în Kosovo. Contingentele de jandarmi români au dus la îndeplinire misiuni de menținere a păcii în Kosovo, în perioada 2002-2011. Începând din data de 9 decembrie 2008 responsabilitățile UNMIK (United Nation Mission in Kosovo) din Kosovo au fost preluate de către oficiali ai noii misiuni conduse de Uniunea Europeană – EULEX.
Astfel, anul 2002 a adus Jandarmeriei Române statutul de membru cu drepturi depline în cadrul Asociației Forțelor de Jandarmerie și Europene cu statut militar (F.I.E.P), alături de Franța, Italia, Spania, Olanda, Portugalia, Argentina, Maroc, Chile și Turcia, iar în anul 2008 Jandarmeria Română a deținut Președinția Asociației, ocazie cu care a dus la îndeplinire o serie de obiective comune.
Jandarmeria alături de Armata Română au înțeles să slujească liniştea și siguranța populației, să asigure în țară un climat de stabilitate și de ordine, acționând în virtutea vechii sale meniri, slujba cetățeanului, care a fost mereu argumentul existenței sale.

AMVVD are onoarea să aibă ca membrii mulți luptători din cadrul Jandarmeriei și, cu această ocazie, dorim să-i felicităm şi să le urăm un călduros ,,La mulți ani!” și multe împliniri profesionale .

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *