PROIECTE / PROGRAME ale Asociației AMVVD / 2018

TABEL COMPARATIV

cu propunerile de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

cu modificarile si completarile ulterioare

Nr.

crt.

Art. Alin. Lit. Forma

Actuală

Forma

propusă

Observaţii
1 1 (1)    Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării Naţionale a răniţilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice sau a celor care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

 

   Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului Afacerilor Interne, după caz, a răniţilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice sau a celor care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.    Prezenta modificare  se iniţiază ca urmare a participării și a personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în teatrele de operaţii.
2 2 a)    personalul armatei – cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi rezerviştii voluntari şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv;    personalul armatei – cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi rezerviştii voluntari, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv, din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne;    Prezenta modificare  se iniţiază ca urmare a participării și a personalului din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, în teatrele de operaţii.
3 2 b)     acţiuni militare – misiunile, operaţiile şi activităţile de pregătire a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate pe teritoriul statului român;    acţiuni militare – misiunile, operaţiile şi activităţile de pregătire a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate, începând cu anul 1990, la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului, desfăşurate pe teritoriul statului român;    Prezenta modificare are ca scop delimitarea şi clarificarea unor definiţii ale termenilor cuprinşi în OUG nr. 82/2006 .
4 2 c)    militari invalizi – personalul militar prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate şi clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice, dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;    militari invalizi – personalul militar prevăzut la lit. a), rănit, invalid sau care a dobandit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite în urma participării la acţiuni militare, în teatrele de operaţii, prevăzute la lit. b), indiferent de durata participării.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a  clarifica  actuala  reglementare cu privire la afecţiunile personalului militar participant la acțiuni militare în teatrele de operaţii şi tipurile de acţiuni faţă de care îşi produce efectele.
5 2 d)    civili invalizi – personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii, în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;

 

   civili invalizi – personalul civil prevăzut la lit. a), rănit, invalid sau care a dobandit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite în urma participării la acţiuni militare, în teatrele de operaţii, prevăzute la lit. b), indiferent de durata participării.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a clarifica actuala reglementare cu privire la afecţiunile civililor participanţi la acțiuni militare în teatrele de operaţii şi tipurile de acţiuni faţă de care îşi produce efectele.
6 4 (1)    Personalului armatei care a participat, cel puţin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul onorific de „Veteran”.    Personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne care a participat, cel puţin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, dar nu mai puţin de 120 zile, la acţiuni militare, în teatrele de operaţii, începând cu anul 1990, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul de „Veteran”.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a clarifica actuala reglementare cu privire la perioada participării la operaţiunile militare.

Totodată, prin eliminarea termenului „onorific” se urmăreşte clarificarea statutului veteranului din teatrele de operații. Titlul onorific se acordă în semn de cinstire, respect, considerație, dar nu presupune acordarea unor drepturi. La început numărul răniților și al morților a fost mic, pe parcurs numărul militarilor în teatrele de operații s-a mărit iar prevederile legii s-au schimbat acordându-se anumite drepturi tuturor veteranilor, fapt pentru care sintagma “onorific”, conform definiției din DEX (presoană care aduce onoare, cinste, fără a primi vreun drept material) nu mai este valabilă.

7 4 (2)    Personalului armatei participant la acţiuni militare aflat în una dintre situaţiile definite la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi celui care a dobândit afecţiunile prevăzute la art. 2 lit. h) şi i) li se conferă titlul onorific de „Veteran”, indiferent de durata participării.    Personalului invalid sau rănit din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne aflat în una dintre situaţiile definite la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi celui care a dobândit afecţiunile fizice şi/sau psihice prevăzute la art. 2 lit. h) şi i), în urma participării la acţiuni militare, în teatrele de operaţii, li se conferă titlul de „Veteran”, indiferent de durata participării.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a clarifica actuala reglementare.

Totodata, prin eliminarea termenului „onorific” se urmăreşte……

8 4 (3)    Titlul onorific prevăzut la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.    Titlul prevăzut la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării naţionale sau a ministrului afacerilor interne, dupa caz.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

Totodată, prin eliminarea termenului „onorific” se urmăreşte…..

9 4 (4)    Titlul onorific de „Veteran” se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale, şi personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă sau în ordinul de zi pe unitate.    Titlul de „Veteran” se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale sau a ministrului afacerilor interne, după caz, şi personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă sau în ordinul de zi pe unitate.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

Totodată, prin eliminarea termenului „onorific” se urmăreşte…

10  

5

 

   Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de „Veteran” se înscriu în registre speciale, înfiinţate la unităţile militare şi la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”.    Numele celor cărora li s-a conferit titlul de „Veteran” se înscriu în registre speciale, înfiinţate la unităţile militare, la unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

Totodată, prin eliminarea termenului „onorific” se urmăreşte……

11 6 (1)    Invalizii, răniţii, cei care au dobândit afecţiuni fizice şi urmaşii personalului armatei decedat pot fi invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale.

 

 Veteranii, invalizii, răniţii, cei care au dobândit afecţiuni fizice şi urmaşii personalului armatei decedat pot fi invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare cu posibilitatea invitării oricărui veteran la acțiuni comemorative De asemenea se are în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
12 6 (3)    Pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi pentru însoţitorul invalidului de gradul I, cazarea se asigură gratuit, în spaţiile de cazare ale Ministerului Apărării Naţionale, în limita a maximum două zile, iar cheltuielile de transport dus/întors la/de la domiciliu se decontează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

 

Pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi pentru însoţitorul invalidului de gradul I, cazarea se asigură gratuit, în spaţiile de cazare ale Ministerului Apărării Naţionale sau ale Ministerului Afacerilor Interne, după caz, în limita a maximum două zile, iar cheltuielile de transport dus/întors la/de la domiciliu se decontează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
13 6^1    În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor României se instituie Ziua Veteranilor, care se organizează, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naţionale.

 

   În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor României se instituie Ziua Veteranilor, care se organizează, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Afacerilor Interne.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
14 7 (1)    Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), cel care a dobândit afecţiuni fizice, precum şi cel clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, la cerere, în Ministerul Apărării Naţionale, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

 

   Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), cel care a dobândit afecţiuni fizice, precum şi cel clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, la cerere, în Ministerul Apărării Naţionale sau în Ministerul Afacerilor Interne, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

 

15 7 (2)    Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării naţionale, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor special stabilite prin ordin al şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii şi al medicului de expertiza capacităţii de muncă, după caz.    Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor special stabilite prin ordin al şefului Statului Major General sau al Ministrului Afacerilor Interne, după caz, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii şi al medicului de expertiză a capacităţii de muncă, după caz.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

 

16 7 (3)    Veteranii invalizi care au fost trecuţi direct în retragere pot beneficia de reîncadrarea în funcţii militare sau civile, la cerere, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu respectarea prevederilor alin. (2).    Veteranii invalizi care au fost trecuţi direct în retragere pot beneficia de reîncadrarea în funcţii militare sau civile, la cerere, prin ordin al ministrului, cu respectarea prevederilor alin. (2).    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
17 7 (5)    Pentru perioada menţinerii, încadrării sau reîncadrării în Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (3), precum şi ale art. 8, personalul armatei nu poate beneficia de pensie de invaliditate.

 

   Pentru perioada menţinerii, încadrării sau reîncadrării în Ministerul Apărării Naţionale sau în Ministerul Afacerilor Interne, după caz, potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (3), precum şi ale art. 8, personalul armatei nu poate beneficia de pensie de invaliditate.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
18 8    Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării Naţionale a personalului prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.    Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării Naţionale sau în Ministerul Afacerilor Interne a personalului prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice se stabilesc prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
19 8^1 (1)    Personalul armatei aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi:    Personalul invalid sau rănit din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne aflat în una dintre situaţiile definite la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi celui care a dobândit afecţiunile fizice şi/sau psihice prevăzute la art. 2 lit. h) şi i), în urma participării la acţiuni militare, în teatrele de operaţii, beneficiază de următoarele drepturi:    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

 

20 8^1 (1) a)    tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate şi achitarea/decontarea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale;    tratament în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau al Ministerului Afacerilor Interne, după caz. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate şi achitarea/decontarea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

 

21 8^1 (1) d)    orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea şi înlocuirea acestora se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale;    orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea şi înlocuirea acestora se stabileşte prin ordin al ministrului;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

 

  8^1 (1) g)    scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie;    scutirea de la plata abonamentului lunar pentru un post telefonic fix sau mobil, până la contravaloarea a 15 euro. Prezenta propunere de modificare are scopul de a clarifica şi stabili un cuantum maxim al abonamentului de telefonie.
22 8^1 (1) h)    12 călătorii interne dus-întors gratuite pe calea ferată sau 12 călătorii interne dus-întors gratuite cu mijloacele de transport în comun rutiere ori 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendaristic;    decontarea contravalorii a 12 călătorii interne dus-intors, pe calea ferată sau cu mijloacele de transport în comun rutiere sau pe căile fluviale, la alegere, într-un an calendarisitic, pe baza legitimaţiilor de călătorie emise conform prevederilor legale în domeniu; Prezenta propunere de modificare are scopul de a clarifica reglementarea în vigoare.
23 8^1 (1) i)    gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

 

   gratuitate pe mijloacele de transport în comun,  de suprafaţă şi subteran, din localitatea de domiciliu ori din garnizoaza în care îşi desfăşoară activitatea, prin decontarea abonamentului/abonamentelor lunar(e)/anual(e) emis(e) conform prevederilor legale în domeniu Prezenta propunere de modificare are scopul de a clarifica reglementarea în vigoare.
24 8^1 (1^2)    La cererea personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) sau a persoanelor în grija cărora se află acesta, potrivit legii, Ministerul Apărării Naţionale poate asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, într-un centru de asistenţă socială.    La cererea personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) sau a persoanelor în grija cărora se află acesta, potrivit legii, Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, după caz, pot asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, într-un centru de asistenţă socială.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
25 8^1 (2)    Personalul prevăzut la alin. (1) şi (1^1), membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condiţiile şi pentru activităţile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, de următoarele drepturi:    Personalul prevăzut la alin. (1) şi (1^1), membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condiţiile şi pentru activităţile stabilite prin ordin al ministrului, de următoarele drepturi:    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
26 8^1 (2) a)    transport gratuit dus-întors la instituţiile medicale de profil din ţară, la evenimentele la care sunt invitaţi de Ministerul Apărării Naţionale sau de alte instituţii, precum şi la alte activităţi necesare pentru refacerea fizică şi psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenţa acestuia;

 

   transport gratuit dus-întors la instituţiile medicale de profil din ţară, la evenimentele la care sunt invitaţi de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne sau de alte instituţii, precum şi la alte activităţi necesare pentru refacerea fizică şi psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenţa acestuia;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
27 8^1 (2) b)     cazare gratuită în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

 

   cazare gratuită în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Interne, după caz.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
28 8^1 (2^1)     Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul armatei şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

 

   Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul armatei şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau al Ministerului Afacerilor Interne, după caz.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
29 8^1 (2^2)    Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ/soţie sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

 

   Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ/soţie sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau al Ministerului Afacerilor Interne, după caz, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

 

30 8^1 (3) a)    drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f) – i), celor cărora li s-a acordat titlul onorific de „Veteran” prin hotărâre a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj şi devotament săvârşite pe timpul participării la acţiuni militare;    drepturile prevăzute la alin. (1) lit. f) – i), celor cărora li s-a acordat titlul de „Veteran” prin hotărâre a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj şi devotament săvârşite pe timpul participării la acţiuni militare;    Prin eliminarea termenului „onorific” se urmăreşte….
31 8^1 (4)    De drepturile prevăzute la alin. (3) beneficiază şi veteranii care au fost transferaţi la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Condiţiile de acordare a acestor drepturi se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.    De drepturile prevăzute la alin. (3) beneficiază şi veteranii care au fost transferaţi la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Condiţiile de acordare a acestor drepturi se stabilesc prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
32 8^2 (4^1)    Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, de următoarele drepturi:    Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al ministrului, de următoarele drepturi:    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
33 8^2 (5)    Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.    Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
34 8^4 (1) b)     pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul civil, în raport cu câştigul salarial mediu brut.

 

    pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil, în raport cu câştigul salarial mediu brut.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
35 8^5 (1) g)   asistenţă psihologică, asigurată gratuit, de către structurile Ministerului Apărării;

 

   asistenţă psihologică, asigurată gratuit, de către structurile Ministerului Apărării sau ale Ministerului Afecrilor Interne, după caz ;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
36 8^5 (1) h)     transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;    transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
37 8^5 (1) i)  acordarea de către Ministerul Apărării a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor în instituţii civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării;

 

   acordarea de către Ministerul Apărării sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz, a burselor de studii pentru copiii persoanelor decedate, pe durata studiilor în instituţii civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
38 8^8 a)    transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;    transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului;   Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
39 8^8 b)    acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituţiile civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;    acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituţiile civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
40 8^8 c)    numirea soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii militare în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;    numirea soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii militare în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
41 8^8 d)     încadrarea sau numirea, după caz, a soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii civile din Ministerul Apărării Naţionale sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

    încadrarea sau numirea, după caz, a soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii civile din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
42 8^9 (1)    Ministerul Apărării Naţionale poate înfiinţa centre de asistenţă socială, în condiţiile legii, pentru personalul armatei invalid, prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), a căror organizare şi funcţionare se reglementează prin norme aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

 

   Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, pot înfiinţa centre de asistenţă socială, în condiţiile legii, pentru personalul armatei invalid, prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), a căror organizare şi funcţionare se reglementează prin norme aprobate prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
43 8^9 (2)    Centrele prevăzute la alin. (1) pot fi organizate şi pot funcţiona independent sau în subordinea ori coordonarea altor centre de asistenţă socială, înfiinţate conform legii, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.    Centrele prevăzute la alin. (1) pot fi organizate şi pot funcţiona independent sau în subordinea ori coordonarea altor centre de asistenţă socială, înfiinţate conform legii, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Interne, după caz.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
44 9    Calitatea de „Veteran” este atestată şi evidenţiată prin legitimaţia eliberată de Ministerul Apărării Naţionale, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei acestor legitimaţii se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale.

 

   Calitatea de „Veteran” este atestată şi evidenţiată prin legitimaţia eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei acestor legitimaţii se stabileşte prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
45 10 (2)    Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 se asimilează, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.    Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011 se asimilează, prin ordin al ministrului, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.

 

   Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
46 10 (3)    Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a) şi familiile acestuia pot beneficia de măsuri de sprijin familial, desfăşurate la nivel instituţional şi pe bază de voluntariat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.    Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. a) şi familiile acestuia pot beneficia de măsuri de sprijin familial, desfăşurate la nivel instituţional şi pe bază de voluntariat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.
47 13    Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.    Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, după caz.    Prezenta propunere de modificare are scopul de a actualiza prevederile actului normativ în vigoare având în vedere introducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi atribuţiile ce revin conducerii acestuia.

Având în vedere că participarea personalului Armatei Romane și M.A.I. la misiuni în teatrele de operații se desfășoară în conditii de risc ridicat, iar evenimentele sunt soldate cu pierderi nedorite, dar inerente, de vieți sau vătămari grave fizice și psihice în rândul militarilor, este o necesitate de implicare în mod direct a Asociației A.M.V.V.D., în sprijinul celor care și-au pierdut total sau partial capacitatea fizică și psihică în teatrele de operații în afara teritoriului României.
1. Recunoașterea imediată a meritelor celor angrenați în aceste misiuni, prin acordarea unor drepturi care reprezintă un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a înfrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat dovada pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de Statul Român.
2. Crearea unui punct de sprijin în Spitalul Militar Central pentru militarii răniți care se află în activitate, rezervă sau retragere, precum și implicarea și acordarea de sprijin medical militarilor care și-au pierdut parțial sau total integritatea corporală, ori afecțiuni fizice sau psihice;
3. Acordarea unui număr nelimitat de călătorii pentru transportul pe calea ferată și cu mijloacele de transport în comun, conform legii 150/2014 (Normele de aplicare );
4. Intervenția Guvernului la furnizorii de gaze și electricitate pentru stabilirea unui tarif social, indiferent de numărul de mc/kw consumați pentru Veteranii din Teatrele de Operații;
5. Intervenția la structurile de conducere pentru asigurarea admiterii în institutiile de învățământ preuniversitare și universitare (licee, școli, gradinițe, facultăți ) fără taxă/concurs.
Legea 30/2014: ,, La articolul 109, după alineatul 13 se introduce un nou alineat, alineatul 14, cu următorul cuprins:
Dispoziţiile art. 21 alin. 4 şi ale art. 25 alin. 2-4 se aplică în exclusivitate personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Propunere pentru anularea art. 109, alineat 14 din Legea 30/2014;
6. Prioritate în acordarea de credite, în condiții avantajoase, pentru construirea/cumpărarea de locuințe sau îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru veterani;
7. Obiectivul principal al uneia dintre propunerile legislative ale AMVVD a fost acela de a reconfirma sistemul pensiilor mi­litare de stat, în considerarea statutului special al militarilor, al soldaţilor şi gradaţilor profesio­nişti, poliţiştilor şi al celorlalţi angajaţi din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională ;
8. Ca atare, să se acorde pensii militare de stat şi pentru soldaţii şi gradații voluntari;
9. Soldații și gradați voluntari să aibă dreptul la echipament (conform normei în vigoare/drepturi bănești ) și medicamente gratuite/compensate pentru membrii famiilor, în condițiile legii;
10. Crearea unui departament de stat (pe lângă Guvernul României) pentru Veteranii din Teatrele de Operații din MApN și M.A.I.;
11. Acordarea titlului Onorific de Veteran pentru personalul din M.Ap.N. și M.A.I. care a participat la cel puțin la o misiune în Teatrele de Operații.