PROIECTE / PROGRAME ale Asociației AMVVD / 2017
Având în vedere că participarea personalului Armatei Romane și M.A.I. la misiuni în teatrele de operații se desfășoară în conditii de risc ridicat, iar evenimentele sunt soldate cu pierderi nedorite, dar inerente, de vieți sau vătămari grave fizice și psihice în rândul militarilor, este o necesitate de implicare în mod direct a Asociației A.M.V.V.D., în sprijinul celor care și-au pierdut total sau partial capacitatea fizică și psihică în teatrele de operații în afara teritoriului României.
1. Recunoașterea imediată a meritelor celor angrenați în aceste misiuni, prin acordarea unor drepturi care reprezintă un act de apreciere a eforturilor depuse, a curajului de a înfrunta riscuri majore, a spiritului de sacrificiu de care au dat dovada pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de Statul Român.
2. Crearea unui punct de sprijin în Spitalul Militar Central pentru militarii răniți care se află în activitate, rezervă sau retragere, precum și implicarea și acordarea de sprijin medical militarilor care și-au pierdut parțial sau total integritatea corporală, ori afecțiuni fizice sau psihice;
3. Acordarea unui număr nelimitat de călătorii pentru transportul pe calea ferată și cu mijloacele de transport în comun, conform legii 150/2014 (Normele de aplicare );
4. Intervenția Guvernului la furnizorii de gaze și electricitate pentru stabilirea unui tarif social, indiferent de numărul de mc/kw consumați pentru Veteranii din Teatrele de Operații;
5. Intervenția la structurile de conducere pentru asigurarea admiterii în institutiile de învățământ preuniversitare și universitare (licee, școli, gradinițe, facultăți ) fără taxă/concurs.
Legea 30/2014: ,, La articolul 109, după alineatul 13 se introduce un nou alineat, alineatul 14, cu următorul cuprins:
Dispoziţiile art. 21 alin. 4 şi ale art. 25 alin. 2-4 se aplică în exclusivitate personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Propunere pentru anularea art. 109, alineat 14 din Legea 30/2014;
6. Prioritate în acordarea de credite, în condiții avantajoase, pentru construirea/cumpărarea de locuințe sau îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru veterani;
7. Obiectivul principal al uneia dintre propunerile legislative ale AMVVD a fost acela de a reconfirma sistemul pensiilor mi­litare de stat, în considerarea statutului special al militarilor, al soldaţilor şi gradaţilor profesio­nişti, poliţiştilor şi al celorlalţi angajaţi din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională ;
8. Ca atare, să se acorde pensii militare de stat şi pentru soldaţii şi gradații voluntari;
9. Soldații și gradați voluntari să aibă dreptul la echipament (conform normei în vigoare/drepturi bănești ) și medicamente gratuite/compensate pentru membrii famiilor, în condițiile legii;
10. Crearea unui departament de stat (pe lângă Guvernul României) pentru Veteranii din Teatrele de Operații din MApN și M.A.I.;
11. Acordarea titlului Onorific de Veteran pentru personalul din M.Ap.N. și M.A.I. care a participat la cel puțin la o misiune în Teatrele de Operații.