LA BUCUREŞTI, SE ÎNFIINȚEAZĂ ASOCIAȚIA ROMÂNEASCĂ PENTRU LIGA NAȚIUNILOR. NU ASTĂZI, PE 14 aprilie 1924

LA BUCUREŞTI, SE ÎNFIINȚEAZĂ ASOCIAȚIA ROMÂNEASCĂ PENTRU LIGA NAȚIUNILOR. NU ASTĂZI, PE 14 aprilie 1924

Societatea Naţiunilor sau Liga Naţiunilor a fost o organizaţie interguvernamentală înfiinţată în urma Conferinţei de Pace de la Paris care a pus capăt Primului Război Mondial, şi precursoarea Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Societatea a fost prima organizaţie internaţională de securitate având obiectivul principal să menţină pacea mondială. În perioada de maximă dezvoltare, între 28 septembrie 1934 şi 23 februarie 1935, a avut 58 membri.

Stabilite în Pactul Societăţii Naţiunilor, scopurile principale ale Societăţii erau: prevenirea războiului prin securitate colectivă, dezarmarea, şi rezolvarea disputelor internaţionale prin negociere şi arbitraj.

După o serie de succese şi unele eşecuri din anii 1920, Liga s-a dovedit neputincioasă în faţa agresiunii Puterilor Axei din anii 1930. Germania a părăsit Societatea Naţiunilor, urmată apoi de Japonia, Italia, Spania şi alţii. Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial a însemnat eşecul scopului principal al Societăţii, acela de a împiedica o nouă conflagraţie mondială. Organizaţia Naţiunilor Unite a înlocuit-o după sfârşitul războiului şi a moştenit un număr de agenţii şi organizaţii fondate de Societate, pentru că
Liga Națiunilor sau Societatea Națiunilor și-a schimbat între timp numele – în Organizația Națiunilor Unite, ONU.

Nicolae Titulescu ( născut 4 martie1882- Craiova ) a funcționat ca delegat permanent la Liga Națiunilor de la Geneva, începând din anul 1921, fiind ales de două ori (1930 și 1931) președinte al acestei organizații internaționale. În această calitate, a militat contra revizionismului din Europa, pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari și mici, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale, pentru securitate colectivă și prevenirea agresiunii.
Titulescu și-a bazat întreaga activitate pe problemele majore, fundamentale, ale politicii externe a României. După instaurarea nazismului în Germania, dându-și seama de pericolul pe care-l reprezenta acesta pentru România (ca și pentru alte state europene), Titulescu a depus o vie activitate în direcția întăririi colaborării internaționale, în interesul păcii și securității europene. Pe această linie politică, Titulescu a semnat la Londra, în 1933, în numele Guvernului României, convențiile împotriva agresorului. El a depus eforturi remarcabile pentru încheierea în 1933 a Micii Înțelegeri și pentru încheierea în 1934 a Înțelegerii Balcanice (pacte regionale în care vedea o pavăză împotriva agresiunii din partea statelor revizioniste).


În 1936, regele Carol al II-lea, aliniindu-se presiunilor cercurilor de dreapta (pronaziste) dar și externe, îl îndepărtează din toate funcțiile oficiale și îl obligă să plece în exil. Stabilit la început în Elveția, apoi în Franța, Nicolae Titulescu a propagat chiar și în exil, prin conferințe și articole de ziare, ideea prezervării păcii, anticipând pericolul unui nou război.
Nicolae Titulescu moare la Cannes după o lungă suferință, la data de 17 martie 1941. În 1992, rămășițele sale au fost aduse în țară și înhumate în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului.
Nicolae Titulescu rămâne unul din cei mai mari politicieni ai României, tezele sale fiind studiate în Marile Academii de Ştiințe Politice din lume.

Un comentariu

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *