Intrunire Consiliul Director

Intrunire Consiliul Director

Adunarea Consilului director al Amvvd Asociatie in data de 17 Septembrie 2016 in str Diamantului, nr 156, ora 10.
Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei Amvvd Asociatie. Consiliul director este format din 11 membri – reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Amvvd Asociatie, desemnați prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, propuși și aleși de Adunarea generală a Asociației Amvvd Asociatie pe o perioada de 4 ani, dintre care un Președinte care îndeplinește și funcția de Preşedinte al Asociaţiei, ales cu votul majorității membrilor Consiliului Director și un PrimVicepreședinte , ales la fel ca Președintele. Componenţa Consiliului director trebuie să asigure, pe cât este posibil, reprezentarea tuturor membrilor Asociaţiei Amvvd Asociatie în cadrul acestui organism, motiv pentru care fiecare membru al Consiliului Director va coopera cu 1-2 reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale membre care nu sunt reprezentate în Consiliul Director, în scopul de a-i informa și a-i consulta cu privire la inițierea și derularea proiectelor de dezvoltare intercomunitară. Consiliul Director va putea să elaboreze un Regulament de funcţionare propriu, care va fi supus aprobării Adunării Generale a membrilor asociaţiei Amvvd Asociatie.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *