Clarificări cu privire la drepturile veteranilor de teatre de operații

Clarificări cu privire la drepturile veteranilor de teatre de operații

Scutire de plata abonamentului lunar în rețele de telefonie.

OUG nr. 82/2006 prevede că personalul armatei care în urma participării la acțiuni militare a devenit invalid, a fost rănit sau a dobândit afecțiuni fizice, precum şi personalul căruia i s-a acordat titlul onorific de veteran prin HG sau cel căruia i-au fost conferite decorații din sistemul național de decorații al României beneficiază de scutire de la plata abonamentului lunar standard în rețelele de telefonie.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr.88/2016, prevăd, la art.56, că scutirea de la plata abonamentului lunar standard pentru un singur post telefonic se realizează prin decontarea tarifului de abonament înscris în factura emisă de operatorul de telefonie respectiv, în cuantumul înscris în aceasta.

Abonamentul lunar standard de telefonie, la care se referă legiuitorul în OUG nr. 82, are în vedere abonamentul de telefonie în care nu sunt cuprinse extraopțiuni sau opțiuni suplimentare. Pentru stabilirea corectă a tipului de abonament prezentat de beneficiar, este necesar ca acesta să facă dovada că abonamentul pentru care solicită decontarea nu are extraopțiuni sau opțiuni suplimentare, prin anexarea în fotocopie a contractului de furnizare a serviciului sau a oricăror alte documente justificative.

Titlul onorific de «Veteran» se acordă: personalului armatei care a participat, cel puţin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare; indiferent de durata participării, pentru răniți, invalizi sau pentru cei care au afecţiuni fizice şi/sau psihice, ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare.

Tot indiferent de durata participării, titlul se poate acorda şi prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale. Deşi până acum nu s-a uzitat această posibilitate, precizăm că poate fi acordat personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor de luptă sau în ordinul de zi pe unitate.

Decoraţii. Pentru a beneficia de drepturile prevăzute în OUG nr. 82, la art. 8¹ alin. (3) lit. b), decorațiile trebuie să fie primite pentru merite pe timpul participării la acţiuni militare şi să fie menționate în Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată în Monitorul Oficial nr. 118 din 18.02.2014.

preluat de pe presamil.ro

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *